Islam

Makna Luar Biasa Beberapa Surat-Surat Pendek Dalam Al-Quran

Sebagai orang Islam tentu kita mempunyai kitab yang semestinya selalu kita baca setiap hari. Tak lain dan tak bukan kitab tersebut adalah Al-quran. Al-quran sendiri merupakan kitab yang diwahyukan kepada Rasul kita yakni Muhammad SAW. Al-quran bukan hanya sekedar kitab yang diwahyukan kepada Nabi kita tanpa adanya makna dan tujuan. Al-quran menjadi pedoman hidup oran …